Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Ἐὰν δὲν φύγῃ ὁ Κινέζος…


Δουλειὰ δὲν γίνεται!  
Ἔχει ῥίξει σὲ ἀπίστευτα χαμηλὲς τιμὲς κάθε εἴδους παραγωγικὴ διαδικασία.
Ἔχει εἰσβάλει σὲ κάθε ἀγορά, ἰδίως στὶς εὐρωπαϊκές.
Ἔχει «ἐξαγοράσει» λιμάνια ἢ τὰ ἔχει ἐνοικιάσει πρὸ κειμένου νὰ διαχειρίζεται μόνος του τὰ ὅσα εἰσάγει.
Ἔχει (ἢ προσπαθεὶ νὰ ἔχῃ) ἀναλάβει μόνος του τὴν διακίνησι τοῦ δικοῦ του ἐμπορεύματος.
Ἔχει γίνει ὁ ἐλεγκτὴς τοῦ κάθε λαθροεισαγωμένου ἀγαθοῦ. Κοινῶς; Ἔχει γίνει ὁ «νονὸς» τοῦ παρεμπορίου καὶ τοῦ λαθρεμπορίου.Ἔχει προσφέρει τὰ πάντα στοὺς ὅλο καὶ πιὸ «ἀποστειρωμένους» κατοίκους τῶν πόλεων. Ἀπὸ αὐγὰ ἔως τομάτα, κουκουνάρια καὶ καλαμάκια. 
Ἔχει τὴν μεγαλυτέρα ἀνοχή, σὲ κάθε του πράξι, διότι αὐτὸς πλέον κρατᾶ τὴν διεθνῆ ἀγορὰ στὰ χέρια του. 
Δῆλα δή, τὴν τροφή, τὴν ἔνδυσι, τὴν ὑπόδησι, τὴν διακίνησι, τὴν βιομηχανία…
Θέλετε κι ἄλλα; 
Ὄχι, νὰ μὴν εἴμαστε ῥατσιστές. 
Ἀλλὰ νὰ μεριμνοῦμε. 
Τί φόρους πληρώνουν οἱ κινεζικές ἐπιχειρήσεις σήμερα; Νὰ τριπλασιαστοῦν. Στόχος δὲν εἶναι ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ προϊόντος τους ἀπὸ τὴν ἀγορά, ἀλλὰ ἡ δυνατότης τῆς ἀγορᾶς νὰ ἀνασάνῃ. 
Τί ἔλεγχοι γίνονται σὲ ἀποθῆκες φυλάξεως δικῶν τους ἀγαθῶν; Τίποτα; Νὰ αὐξηθοῦν καὶ νὰ γίνουν καθημερινές. 
Τί δασμοὺς πληρώνουν τὰ πλοῖα τους; Νὰ ἐπανεξετασθοῦν ἄμεσα. 
Συζητᾶμε γιὰ καταρράκωσι τῆς οἰκονομίας, γιὰ ἐξαθλίωσι τῶν ἐπιχειρήσεων, γιὰ ἐξαφάνισι τῶν ἐμπορικῶν δραστηριοτήρων καὶ δὲν ἀσχολούμαστε μὲ τὸ σημαντικότερον: τὴν ἀναζήτησι τῆς διαρροῆς. 
Ἡ διαρροή εἶναι αὐτὴ ποὺ προανέφερα. 
Ἂς κάνουν ὅλες οἱ ἄλλες χῶρες τὰ δικά τους. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι, σὲ κάθε εὐρωπαϊκὴ χώρα, σταδιακῶς ὁδηγοῦνται στὴν ἐξαθλίωσι. Τί ἔχουμε νὰ χάσουμε;
Ὅλος ὁ πλανήτης μᾶς κυνηγᾶ καὶ μᾶς ἀπειλεῖ. 
Ἂς φροντίσουμε τοὐλάχιστον νὰ ἔχουμε αὔριο ψωμί. 
Διότι ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ ἐπιστρέφουν στὴν Ἑλληνικὴ Γῆ, συντόμως θὰ αἰσθανθοῦν στὸ πετσί τους τὴν πραγματικότητα: τὰ ἀγγουράκια τους, τὰ μαϊντανά τους, τὰ μαρούλια τους θὰ σαπίζουν διότι θὰ 

εἶναι ἀκριβότερα ἀπὸ τοῦ Κινέζου. Κι ἂςδιανύουν τοῦ Κινέζου τὰ προϊόντα τὴν μισὴ Ὑδρόγειο γιὰ νὰ φθάσουν. Κι ἂς ἔχουν τόνους ἀπὸ χημικὰ ἐπάνω τους. Κι ἂς εἶναι ἀκατάλληλα γιὰ βρώσι. Κι ἂς ἔχουν κοπεῖ δύο μῆνες πρίν. 
Πιέζουμε τοὺς κουδουνισμένους νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ ζήτημα τῶν κινεζικῶν προϊόντων! Εἶναι θέμα δικῆς μας ἐπιβιώσεως καὶ μόνον! 
Δὲν πρόκειται νὰ ἀναδομηθοῦμε, νὰ ἀναστήσουμε ἀκόμη καὶ μὲ αῤγὰ βήματα τὴν οἰκονομία μας, νὰ ἔχουμε τροφὴ καὶ στέγη, ἐὰν ὁ Κινέζος δὲν παραμείνῃ στὰ τοῦ οἴκου  του.
Φιλονόη. (η.τ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου