Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

οίκαδε

Η απειρόγαμος έτεκεν άχρονον υιόν
για να κηρύξει την εκμηδένιση της βαρύτητας
με το «αλλήλων τα βάρη βαστάζοντες»
Ωραίος ο γάμος με το άπειρο,
προηγείται όμως το:
«ιδού η δούλη κυρίου,
γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου