Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Οι Άγιοι 40

«Εν ωδαίς ασμάτων ευφηφήσωμεν πιστοί, 
τους αθλοφόρους τεσσαράκοντα Μάρτυρας 
και προς αυτούς μελωδικώς εκβοήσωμεν λέγοντες
 χαίρετε αθλοφόροι του Χριστού,
Ησύχιε, Μελίτων, Ηράκλειε, Σμάραγδε και Δόμνε,
Ευνοϊκέ Ουάλη και Βιδιανέ, 
Κλαύδιε και Πρίσκε, χαίρετε Θεόδουλε Ευτύχιε και Ιωάννη,
Ξανθιά, Ηλιανέ,Σισίνιε, Κυρίων, 
Αγγία, Αέτιε και Φλάβιε, χαίρετε Ακάκιε,
Εκδίκιε, Λυσίμαχε,Αλέξανδρε, Ηλία και Καύδιδε,
Θεόφιλε, Δομετιανέ, και θείε Γάϊε και Γοργόνιε.
Χαίρετε Ευτυχές και Αθανάσιε,
Κύριλλε και Σακερδών, Νικόλαε και Ουαλέριε,
Φιλοκτήμων, Σεβηριανέ, Χουδίων και Αγλάϊε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου