Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Η ενανθρώπιση εκ της Απειρογάμου, του Θεού Λόγου!!

Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γής ως άνθρωπος δι’ ημάς;
έκαστον γάρ τών υπό σού γενομένων κτισμάτων, τήν ευχαριστίαν σοι προσάγει,
οι Άγγελοι τόν ύμνον,
οι ουρανοί τόν Αστέρα,
οι Μάγοι τά δώρα,
οι Ποιμένες τό θαύμα,
 η γή τό σπήλαιον,
η έρημος τήν φάτνην,
 ημείς δέ Μητέρα Παρθένον,
ο πρό αιώνων Θεός ελέησον ημάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου