Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

προκήρυξις τῆς οἰκονομίας τοῦ ΚτίστουΣήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον,
 καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις.
 Ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ 
τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, 
καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται.
Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν·
Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.


.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου