Σάββατο 30 Μαρτίου 2013

Επιτροπή Αγώνα Ερεσού: η «Αιγαία Ζεύξη» υποβαθμίζει την οικονομία της Λέσβου


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΡΕΣΟΥ

ΤΟ ΨΕΜΑ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Η «Αιγαία Ζεύξη» ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί αναμφισβήτητα θετική στρατηγική επιλογή και βασική επιδίωξη των σύγχρονων κοινωνιών κι έχει να προσφέρει πολλά θετικά στην οικονομία και το περιβάλλον. Για την αξιοποίηση, όμως, των ΑΠΕ απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός και προγραμματισμός, καθώς και η ορθολογική τους χρήση.Η προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων πρέπει να γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα του κάθε τόπου και να είναι εναρμονισμένες με τις ισχύουσες εθνικές θεσμικές προβλέψεις και διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την οικονομία.Αντιθέτως, σήμερα εφαρμόζονται πρακτικές και πολιτικές που σαν μοναδικό κριτήριο έχουν την προστασία των επιχειρηματικών επιλογών, υπό το πρίσμα της «ανάπτυξης». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί το επενδυτικό σχέδιο «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ» της πολυεθνικής εταιρίας IBERDROLA – ΡΟΚΑΣ, που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών (Α/Γ) στη Λέσβο, τη Χίο και τη Λήμνο.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ της Λέσβου;

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, χωρίς κάποιο
στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη, ή έστω μιαν υποτυπώδη μελέτη των επιπτώσεων που θα έχει η συγκεκριμένη επένδυση στην οικονομία της Λέσβου κι ιδιαίτερα στο Δυτικό τμήμα του νησιού, γνωμοδότησε θετικά για την «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ», παρουσιάζοντας την επενδύτρια εταιρία ως ευεργέτη του τόπου μας.Επιπτώσεις στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Περικοπή στις ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αντίθετα, ο Γεν.Γραμ. Αιγαίου &

Νησιωτικής Πολιτικής κ. Σπιλάνης, επισημαίνει ότι οι ζημιές που θα προκληθούν δεν περιορίζονται μόνο στο περιβάλλον, αλλά θα επεκταθούν και στην οικονομική ζωή και φυσιογνωμία των νησιών μας, αφού το μοντέλο ανάπτυξης που θα επιβάλει η εταιρία θα είναι άκρως βιομηχανικό και οφείλουμε να αποφασίσουμε αν αυτό θέλουμε για τα νησιά μας.

Για παράδειγμα, τα κέρδη των επενδυτών θα εκτοξεύσουν το ΑΕΠ της περιοχής και θα μας περάσουν στις πλούσιες περιφέρειες, με αποτέλεσμα την άμεση περικοπή στις επιδοτήσεις άλλων δραστηριοτήτων (κτηνοτροφία, γεωργία, τουρισμός) από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.Συνέπειες σε ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ και ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις
συνέπειες της επένδυσης επί των υφισταμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων του νησιού και ιδίως των προοπτικών στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό. Είναι βέβαιο ότι το έργο θα αλλοιώσει ανεπιστρεπτί το περιβάλλον, προστατευόμενες περιοχές NATURA, Ζώνες Ειδικής Προστασίας Πτηνών κ.ά. και θα ακυρώσει παραγωγικές δραστηριότητες στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, όπως και μια σειρά από έργα που θα μπορούσαν να γίνουν για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες αυτές.Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ μας θα υποβαθμιστεί

Οι μελέτες των επενδυτών χρησιμοποιούν κοινά κριτήρια
για όλες τις περιοχές της χώρας, χωρίς καμία αναφορά στις ιδιαιτερότητες του τόπου μας (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον), με αποτέλεσμα η χωροθέτηση να δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα σε περιοχές παλαιοντολογικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, περιοχές που παρουσιάζουν φυσικές ιδιαιτερότητες και αποτελούν πυλώνα της τοπικής οικονομίας (βοσκοτόπια, χώροι που προσελκύουν τουρισμό κ.τ.λ.).Θα συνεχίσει η Λέσβος να χαρακτηρίζεται ΓΕΩΠΑΡΚΟ;

Όλη η Λέσβος αποτελεί ένα Γεωπάρκο
αποφάσισε το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Το μοναδικό αυτό χαρακτηριστικό δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων αγορών, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση των επισκεπτών του νησιού. Αν γίνει το έργο υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να χάσουμε τη διάκριση αυτή!!!!ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ – Το Μεγάλο Ψέμα

Τα ανταποδοτικά οφέλη που παρουσιάζονται είναι
ανεπαρκείς, αφού όλοι οι προϋπολογισμοί γίνονται με βάση το μέγιστο της απόδοσης των Α/Γ, κάτι που απέχει από την πραγματικότητα. Επιπλέον, η έως τώρα «καλλικρατική» εμπειρία, το μόνο που δε μας εξασφαλίζει είναι ότι θα φτάσουν κάποτε στις εμπλεκόμενες Κοινότητες τα έσοδα που τους αναλογούν – μάλλον το αντίθετο αποτελεί βεβαιότητα....

 


Ο μύθος για τις ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή των ειδικοτήτων, αν θα είναι
μόνιμης ή μερικής απασχόλησης, πόσες θέσεις θα καλυφθούν από ντόπιους (δεδομένου ότι είναι ένα εξειδικευμένο έργο). Οι θέσεις εργασίας παραμένουν ένα ζήτημα θολό κι αδιευκρίνιστο. Σε κάθε περίπτωση, είναι ελάχιστες, σε σχέση με το μέγεθος της επένδυσης, καθώς μιλάμε περίπου για όσες θέσεις προσφέρει ένα ξενοδοχείο σαν το «AEOLIAN VILLAGE» που καλύπτει μόνο ένα μικρό τμήμα της Ερεσού, και όχι όλη τη Δ. Λέσβο, όπως προβλέπει η «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ».Δεν θα κλείσει το εργοστάσιο της ΔΕΗ

Το μεγαλύτερο ψέμα που έχει ακουστεί είναι ότι με την
εγκατάσταση των Α/Γ στη Δ. Λέσβο θα κλείσει το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Μυτιλήνη! Η υφιστάμενη μελέτη δεν προβλέπει διασύνδεση του έργου με το ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού, παρά μόνο τη μεταφορά όλης της παραγόμενης ενέργειας εκτός Λέσβου!Προσοχή τα ΧΩΡΑΦΙΑ σας

Τελευταία, οι εταιρίες ενοικιάζουν τη γη ώστε να μην έχουν καμία
ευθύνη όταν έρθει η στιγμή να αποχωρήσουν (δεδομένου ότι δεν έχουν δεσμευτεί για απομάκρυνση των Α/Γ μετά το πέρας του έργου). Ακόμη χειρότερα, η επένδυση αναμένεται να προχωρήσει με τη διαδικασία του «FAST TRACK» (Νόμος επιτάχυνσης των επενδύσεων), για την παράκαμψη εμποδίων όπως η διευθέτηση των προεπιλεγμένων γαιών που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των Α/Γ, ή η παράκαμψη περιβαλλοντικών περιορισμών, γεγονός που μας κάνει να ανησυχούμε για καταπάτηση (με νομική κάλυψη) ιδιοκτησιών, καθώς και καταστρατήγηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν για τον κάθε πολίτη.Ποιοι λένε ΟΧΙ στην «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ»

Επιτροπή ΠΕΧΩΠ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου,
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου
Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Δήμος Λήμνου
Τοπικό Συμβούλιο Ερεσού
Διεύθυνση Δασών Λέσβου
Αρχαιολογική Υπηρεσία
ΤΕΕ Β. Αιγαίου
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία.


Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών, των επιστημόνων, των υπηρεσιών και των φορέων δήλωσαν ότι ΔΕΝ πρέπει να γίνει η επένδυση «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ» της Iberdrola-Ρόκας.

Ακούγοντας προσεχτικά τους ειδικούς συνειδητοποιούμε ότι οποιαδήποτε βιαστική κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία για τον τόπο μας. Με αφορμή την επένδυση αποκαλύφθηκε ότι το αιολικό δυναμικό της Λέσβου είναι από τα πιο παραγωγικά. Σήμερα, πρόκειται για το «χρυσάφι» του νησιού. Ο τρόπος που θα διαχειριστούμε το αξιοζήλευτο αυτό προνόμιο, θα καθορίσει την οικονομία και βιωσιμότητα των σημερινών αλλά και μελλοντικών κατοίκων του νησιού.Η «Iberdrola-Ρόκας» απεδείχθη ότι ψάχνει για κορόιδα. Τα οφέλη που υπόσχεται είναι ψίχουλα σε σχέση με τα κέρδη που θα βγάζει. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η Άνδρος, η Σαμοθράκη, η Κέρκυρα και πολλά άλλα νησιά, ΔΕΝ δεχτήκαν τέτοιες επενδύσεις, και μάλιστα προχωρούν στον σχεδιασμό δημιουργίας συμμετοχικών εταιρειών ευρείας μετοχικής βάσης με συμμετοχή των ΟΤΑ και συνεταιρισμών χωρίς περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις.Προλαβαίνουμε να αποτρέψουμε το έργο και να προστατέψουμε το νησί μας. Ας διεκδικήσουμε, ενεργά όλοι μαζί, το μέλλον της Λέσβου - μην επιτρέψουμε σε μια πολυεθνική να το καθορίσει. Αν δεν τους σταματήσουμε ΤΩΡΑ, οι 153 Α/Γ θα είναι μόνο η αρχή (όπως έγινε στην Κρήτη και σήμερα είναι αντιμέτωποι με 2.000 Α/Γ) και τότε τι τόπο θα παραδώσουμε στις νέες γενιές;

 Επιτροπή Αγώνα Ερεσού

http://www.lesvosnews.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου